top of page

מדיניות איכות

מסמך 5.2.1 v1 עודכן ב-19/11  - מדיניות איכות

 1. אסטרטגיית הצמיחה של Chaprak Technologies היא באמצעות פרויקטים המפתחים לחלוטין בתעשיות הרובוטיקה, החלל וההגנה, תוך זיהוי לקוחות פוטנציאליים. אספקת מוצרים באיכות ללא פשרות תוך יצירת ערך ללקוח, לרווחת העובדים, לספקים ולבעלים. בנוסף, במטרה להרחיב את היצע הטכנולוגיה ואת הישימות בטכנולוגיות מתקדמות ואוטומציה.

 2. הנהלת Chaprak Technologies החליטה על הטמעת מערכת איכות המבוססת על AS9100-D  ותקני ISO9001-2015 תוך שיתוף ההנהלה והעובדים ויישום איכות כדרך חיים בחברה.

 3. המדיניות תואמת ומתיישרת עם היעדים האסטרטגיים של Chaprak Technologies. יעדי האיכות של החברה יגיעו למטרות האיכות המפורטות. 

 4. מדיניות זו תכלול את העקרונות הבאים. 

  1. הכרה והבנה של צרכי הלקוח, תוך התמקדות בשביעות רצון הלקוח.​

  2. ייצור והרכבת מוצרים איכותיים העונים על דרישות הלקוח.

  3. שואפים לשפר תמיד את איכות המוצרים, התהליכים והשירות.

  4. הטמעת איכות ומצוינות בכל התהליכים והמוצרים.

  5. מנהיגות מעורבת, ושיתוף חברי הצוות במערכות האיכות.

  6. מתן הדרכה, חינוך ומשאבים ל-  צוות על מנת לוודא שהעבודה מתבצעת כהלכה.

  7. דגש על מקצועיות וטיפוח מצוינות.

  8. פיתוח איכות-תרבות, יעילות ותחרות בונה.

  9. עבודת מצפון ובטיחות סביבתית.

  10. דוגמא אישית.

 5. ההנהלה תתמיד ביישום מדיניות האיכות בכל דרגות הארגון. 

bottom of page