top of page

מדיניות האיכות

מסמך 5.2.1  גרסא 01 עדכון  19/11  - מדיניות האיכות

 

 1. .אסטרטגית הצמיחה של צפרק טכנולוגיות היא גידול בקבלת פרויקטים  FTK השתלבות בפרויקטים הקשורים בתעשיית הביטחון, הרובוטיקה  והחלל תוך איתור לקוחות פוטנציאליים. אספקת מוצר לא איכותי  מתפשרת תוך יצירת ערך ללקוח ולרווחת עובדים, הספקים והבעלים. בנוסף, שאיפה להגדיל את היצע הטכנולוגיות הישימות בדגש על טכנולוגיות  כמות ואוטומציה.

 2. הנהלת צ'פרקה ניהול על הפעלת מערכת איכות המבוססת על התקן  האיכות לתעופה AS9100D ותקן 2015:ISO9000 תוך שילוב ומעורבות
  הנהלה ועובדים ויישום האיכות כדרך חיים חברה. 

 3. המדיניות תואמת למטרות והקשר הארגונים ותומכת ביעדיו הדררטגיים.  מתוך מדיניות האיכות של הארגון.

 4. מדיניות זו תכלול את העקרונות הבאים:

  1. הכרה והבנה של צרכי עזר, תוך מיקוד בשביעות רצון הלקוח

  2. ייצור והרכבת מוצרים איכותיים העונים לדרישות הלקוח

  3. שאיפה לשיפור מתמיד ברמת איכות מוצרים, בתהליךם  ובשירות

  4. איכות חדר ומצוינות לכלל התהליכים והמוצרים

  5. מנהיגות ומעורבות הנהלה ושיתוף מערכות במערכות האיכות.

  6. מתן הדרכה ואמצעים נאותים לעובדים לביצוע נאות של עבודתם

  7. הדגשת המקצוענות וטיפוח המצוינות

  8. פיתוח תרבות איכות, וותחרות בונה

  9. בטיחות וגהות בעבודה ושמירה על איכות הסביבה

  10. דוגמה אישית

 5. ההנהלה תפעל בהתמדה ליישם את מדיניות האיכות בכל דרגי הארגון.

bottom of page